نفرين

هر چه به اين والده عكه‌ها مي‌گويم: "اين قدر نفرين نكن. به اين جوجه‌هاي زبان بسته "كوفت" و "زهر مار" نگو، آخر يك روزي اين نفرين‌ها و ناله‌ها تأثير مي‌كند و اين فلك زده‌ها يك عمر بدبخت و بيچاره مي‌شوند و ..." گوش نمي‌كند كه نمي‌كند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مي‌گويم: مگر نمي‌بيني كه بچه‌ها و بلكه كلان‌هاي بعضي از مناطق محروم و مستضعف از خيرات سر بادهاي 120 روزه و موترهاي لاري و سرويس و شخصي و جاده‌هاي سي‌متره و بيست متره هي خاك مي‌خورند و خاك برسرشان مي‌شود. حتماً مادر و مادركلان‌هاي اين مناطق از بي‌عقلي بچه‌هاي خود را نفرين مي‌كردند كه :

"خاك بخور! خاك بر سر تو! به خاك بريزي! به زير خاك شي! چيشماتور خاك پر كنه و ..." تا بلآخره نفرين‌هاي آنها مستجاب شد.

به اين عيال بي‌عقل مي‌گويم حداقل مثل اهالي بعضي از مناطق غير محروم كه حتي جاده‌هاي 10 متره آنها نيز اسفالت شده است، در وقت نفرين كردن بچه‌ها بگو:

"اسفالت بخوري! قير بخوري! اسفالت بر سرت! به زير اسفالت شي ..." تا بلكه اگر دعاي مردم اين مناطق مستجاب نشد، نفرين تو مستجاب شود و نرمه پرمه اسفالتي هم به عنوان بلاي آسماني بر سر مناطق محروم ريختانده شود.

 

/ 1 نظر / 6 بازدید

salam be maa ham sar bezanin