خيال‌پلو

در اين انديشه كه روزي دفتر ساحوي كميسيون مستقل دفاع از حقوق عواكه افغانستان ـ بلكه جهان ـ در هرات افتتاح شود، تا حقوق ضايع‌شده ما توسط اين و آن را اعاده كند، بر بالاي بام ساختمان مجلل دفتر ساحوي كميسيون مستقل حقوق بشر در هرات «خيال‌پلو» مي‌زدم، با ملاحظة برخوردي كه با يك خبرنگار جسور و بي‌باك صورت گرفت، آن هم در روز افتتاح دفتر ساحوي حقوق بشر و در حضور وزرا و سفرا و صغير و كبير، كاملاً از اين انديشه منصرف شدم.
بي‌ترديد اگر من بي‌نواي يك‌لاقباي ضعيف و نحيف و بي‌پشتوانه به جاي آن خبرنگار چاق و چله باپشتوانه! مي‌بودم، توسط دستگاه بيسيم كذايي له و لورده و بلكه «پچخ» مي‌شدم.
بنابراين وقتي اين كميسيون عريض و طويل با آن هاي و هوي و يال و كوپال و در زير ريش قطارقطار همكار، در روز روشن نتواند از يك خبرنگار از جنس آدميزاد دفاع كند، از ما عكه‌ها و آن هم در شب تاريك و در نوك درخت ناجو چگونه دفاع خواهدكرد؟

/ 7 نظر / 6 بازدید
یاسین رسولی

باسلام .چند یاداشت را خواندم جالب است در ضمن از فصلنامه مطالعات افغانستان ديدن فرماييد.بسيار علقمند همکای شما هستيم.عکه جان درصورت امکان لينک کنيد. متشکرم.

Zubair

و تنها صداست که ميماند... بيست و پنج سال پيش بود که سلطان آواز کشور مرحوم احمد ظاهر فقيد با اين دنيای فانی وداع گفت و هنردوستان و شايقين آوازش را به سوگ نشاند جاداشت که ويلاگ های هموطنان از کار های پرثمرش و از شخصيت پرجازبه اش يادی ميکردند و ناگفته نگذريم که ماه جوزا بود که بابای موسيقی کشور مار نيز از ماگرفت

یاسین رسولی

باسلام.مانده نباشی!خوب یک مطلب تازه بنویس.

Reza Shafa

سلام عکه جان....! مگم بعضی اوقات خيلی عکه عکه می کنی خور. خور بگير کمی...! کار جالبناکی که شروع کردی موفق باشی...! تا بعد...!

وحيد

جيگربرار! لينگ همی وبلاگگ مرم به وبلاگگ خو بچسپون که مم لينک وبلاگگ تور مچسپونوم خوبه!

fakhera

سلام من هم مطالب شما را خواندم .به نظرم جالب آمد

رووف روشان

عکه جان سلام الکتریکی‌ ما را بپذیر و بالها ی نازنینت را باز کن که فضای وطن به آر زوی پر فشانی‌ تو آغوش باز کرده و دیگر تاب جدا یی‌ ترا ندارد. بیا باز هم طنز نازنینت را به طنازی وادار که چه خوش میگفتی‌ و چه در های ناب میسفتی‌ که همه بر طبق حال و به مثال تیر بر هدف میخورد. اکنون مدید مدتی‌ است که آ سما ن را و زمین را و هوا خواهان خود را از قا ر قا ر ترانه وار خود محروم داشته ای. نمیدانیم برایت از چه نو ع شفاعت آر یم تا از بام بلند و از فراز ناجویت فراز آیی‌ و چشم و گوش دوستانت را نوازش فرمایی‌؟