شيريني

دل ما به اين خوش بود كه با وعده و وعيدهاي رئيس در مجلس بزرگ ديگر بساط رشوت و رشوت‌خواري از اين مملكت برچيده خواهد شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

حالا اين بيانات، مانور تبليغاتي و بيشتر به خاطر كسب محبوبيت بود و خود آن جناب مي‌دانست كه در اين ملك خراب شده اين وعده و وعيدها عملي نيست و يا از نيت پاك و شكم سير آن جناب برمي‌خواست، ديگر خدا داند.

از آن زمان تا به حال مدت زيادي گذشت. از قرار معلوم در طي اين مدت، اين مرض ساري نه تنها ريشه‌كن نشده بلكه فراگير شده و از حالت نيمه مخفي به صورت علني تغيير شكل داد.

اگر قبلاً رشوت ستاني در خفا و پشت پرده و با شرمندگي صورت مي‌گرفت، اكنون در بسياري از ادارات به صورت عادي در آمده و با پررويي و اصرار به عنوان شيريني و مزد شصت درخواست مي‌شود. و ارباب رجوع بيچاره هم كه دستشان در زير سنگ اين مأموران است، چاره‌اي جز اطاعت ندارند.

به اين ترتيب پيشنهاد مي‌شود كه در كنار ساير حساب‌هاي دولتي، حسابي هم به عنوان شيريني افتتاح شود تا هم ارباب رجوع تكليف خود را بدانند و هم لااقل اين شيريني در بين مأمورين به طور مساويانه تقسيم شود تا كساني كه هنوز هم بارقه‌اي از شرع و شرم در وجودشان باقي است، بي‌كلاه نمانند.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید